Rituál puja a co je k němu potřeba

Puja je název pro ceremonii (rituál), při kterém nabízíme „oběti“, hmotné i nehmotné – ale neděste se. Může se jednat třeba o ovoce nebo květiny a mimo fyzický svět o čas nebo pozornost.

Proč děláme ceremonii puja? Abychom nazpět dostali požehnání a štěstí. Od božstev nebo od toho, komu nebo čemu puju věnujeme. Rituál můžeme provádět jako oslavu nějaké události, jako poctu nějakému bohovi, jako podporu nějaké své žádosti, jako způsob očisty…

Proč děláme rituál puja na kurzu Védské meditace? V tomto případě má puja dva hlavní významy: naladění všech zúčastněných na kurz samotný a také na předání mantry, které hned po skončení puja následuje. V průběhu puja jsou vyřčena jména všech velkých mistrů, ze kterých vzešla tradice Védské meditace. Tím jim děkujeme za tu moudrost, která se nám ceremonií přiblíží a je k dispozici během celého kurzu. Jinými slovy se jedná o „naladění“ na prastarou moudrost.

Aby toto naladění a napojení bylo co nejosobnější, je každý účastník kurzu žádán o donesení drobného svazku řezaných květin, čistě bílého plátna (kapesníku) a třech kousků ovoce (v to v celku). Jednoduché vysvětlení je, že když jste v minulosti šli za mistrem a žádali jste ho o pomoc, radu nebo jeho učení, přinesli jste mu nějaké jídlo – v našem případě ovoce, doporučuji sladké nebo takové, které vám osobně hodně chutná. Aby se měl mistr do čeho obléci, žák mu dále přinesl plátno. A samozřejmě chtěl mistra potěšit něčím krásným, k tomu nám slouží kytička květin.

Od všeho stačí trocha, jedná se o symboliku. Silnější než peníze je váš záměr a jeho čistota. A tím se dostáváme k dalšímu rozměru puja a nehmotným „obětem“. Utrhnout se z práce, oželet jiný program, sehnat hlídání… Vaše Cesta začíná tím, co jste museli podstoupit, abyste se dostali na Úvodní seminář, příprava tří potřebných, ale důležitých drobností a na tyto kroky navazuje právě kurz samotný.

Těším se na společné pokračování.