úvodní seminář
250 Kč (nebo dle zvyklostí místa konání)


kurz Védské meditace - skupinový
CENA NENÍ PEVNÁ
první vlna 5 000 Kč (minimum*)
druhá vlna 7 000 Kč (minimum*)
snížená cena, splátkový kalendář**


kurz Védské meditace - individuální
CENA NENÍ PEVNÁ
vaše týdenní mzda, minimálně 25 000 Kč


podpora meditujícím - techniky
zdarma


společné meditace
zdarma, případně příspěvek na pronájem místa konání


opakovací minikurz
1 000 Kč


extra - kurz synergie v akci
1 000 Kč


opakovací minikurz + extra - kurz synergie v akci
1 500 Kč


rounding retreat
dle délky a místa akce


kurz Puja
1 000 Kč


konzultace
1 000 Kč za hodinu; začíná se společnou meditací (čas meditace nezapočítává)


kurz lektora Védské meditace
na vyžádání


meditace ve firmách
dle konkrétní domluvy

* Proč cena není pevná? Dávné zvyklosti védské meditace určují, že hodnota kurzu by měla být pro všechny žáky stejná. Dlouholetou tradicí tedy je, že žák směňuje nové dovednosti za to, čeho máme všichni stejně, a to je čas. Jeden týden života mu pomáhal, pracoval pro něj. Přenesením do našich současných podmínek by tedy cena kurzu měla odpovídat výši týdenního příjmu účastníka, s určitou nutnou minimální výší. Konečnou výši kurzovného proto nechávám plně na integritě každého účastníka kurzu.

První vlna běží od vypsání kurzu až do 30 dnů před jeho konáním, následuje vlna druhá. Přihlášení a zaplacení kurzu v době první vlny zásadním způsobem usnadňuje a zlepšuje celkovou organizaci, proto je toto období cenově zvýhodněno.

**Pro důchodce a studenty, kteří nejsou výdělečně činní, je cena poloviční z výše uvedených cen.

Rodič, který pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek v době přihlášení na kurz, může využít splátkový kalendář, který si navrhne tak, aby mu vyhovoval, a společně dojdeme k finální podobě.

Pokud by měla být cena překážkou, určitě vymyslíme řešení, které vám účast na kurzu umožní co nejdříve, neváhejte mě prosím kontaktovat.