Ing. Jana Mrkvičková působí jako masérka, Facilitátor a praktik technik Access Consciousness (Access Bars, Facelift, ESSE, tělesné procesy). Jako terapeutka se zabývá psychosomatickými metodami, působícími na různých úrovních. Je transformační průvodkyní. Její hlavním mottem je nalezení harmonie mezi tělem a duší, neboť jedno bez druhého nemůže existovat. V roce 2018 založila Centrum Života, které aktuálně sídlí ve Vyškově. V rámci aktivit centra si můžete vybrat mezi individuálními sezeními nebo společnými akcemi různého charakteru (např. seminář o Védské meditaci, kurzy Access Bars,…).

Její snahou není přesvědčit klienty o tom, co je pro ně správně a co by měli dělat. Zodpovědnost za svůj život neseme jen my sami a je jen na nás, co si v životě zvolíme…možnosti nebo problémy?
Každý svou cestu a vše potřebné již dávno známe. Díky sledu všech událostí jsme často tyto informace zapomněli nebo je uzamkli hluboko v našem těle či duši. Snahou všech terapií je naučit klienty vnímat a komunikovat se svým tělem a duší. Respektovat potřeby a využívat možnosti a kapacity našeho těla. Odbourávat limity a omezení, které jsme si sami vytvořili, resp. přijali během našich životů.

Tělo je navigační systém, který nás provází naším životem. Je to klíč, který odemyká všechna tajemství, vědění a vědomí. Vědomé tělo umožňuje duši expandovat a zářit.

centrumzivotamb.cz

Mýty a překážky

Myslíte si, že ostatní žijí jiný život, a proto mají šanci meditaci zvládnout a úspěšně praktikovat, jenže ty vaše překážky jsou zkrátka moc velké a rozhodující? Budete se divit, jak snadno se dají překonat!