kurz Puja

Toto je pokročilý kurz, který volně navazuje na kurz Védské meditace. Obecně Puja znamená obřad, který se provádí při různých příležitostech V případě kurzu Védské meditace ho lektor používá pro co nejlepší naladění všech účastníků kurzu, jak na kurz samotný, tak hlavně na předání mantry, která je nezbytná k následné samostatné praxi..

Cílem kurzu Puja je, aby byl účastník schopen zazpívat nebo recitovat v originálním znění, tj. v sanskrtu, obsah veršů. A aby rozuměl jejich významu. 

Už v prvním verši je skryta velká moudrost:

APAVITRAH PAVITRO VĀ SARVĀVASTHĀN GATOPI VĀ

Whether pure or impure, whether in all places permeated,

Ať už čistý či nečistý, ať už kdekoli přítomen / mezi tím,

YAH-SMARETH PUNDARĪKAKSHAM SA BAHYĀBHYANTARAH SHUCHIH

Whoever opens himself to the expanded vision of unbounded awareness gains inner and outer purity.

Kdokoli se otevře vědění neohraničeného vědomí, získá vnitřní i vnější čistotu.

délka: 1 hodina (osobně) + 2x hodina (osobně nebo na dálku)
cena: 1000 Kč