kurz synergie v akci


PRO ABSOLVENTY KURZU

Během dlouholeté praxe (jako meditující i jako lektor) jsem shromáždil nepřeberné množství informací. Velmi rád se zabývám synergií, tedy spolupůsobením meditace a dalších způsobů, jak zlepšovat kvalitu života a zakořeňovat v nás stálý pocit štěstí a klidu. Tvrdím, že tu platí 1 + 1 = 3. Tedy spíš 33. Velmi rád s absolventy dělím o poznatky, jak výrazně umocnit blahodárné účinky meditace a nebo využít meditace v dalších „disciplínách“ (otužování, hladovka, práce atd.)

Délka: 3 hodiny, včetně společné meditace
Cena: 1 000 Kč

Kurz synergie v akci zpravidla navazuje na opakovací minikurz (konají se ve stejný den) a jejich spojení je zvýhodněno nižší celkovou cenou (najdete jako samostatnou akci). Oba se vejdou do jednoho dne a jejich absolvováním si v klidu a lehce připomenete základní myšlenky Védské meditace, prohloubíte si znalosti a získáte informace o významném spolupůsobení meditace a dalších cest ke zdraví a radosti.