rounding retreat

Rounding retreat je určen absolventům kurz Védské meditace a je to jedna z forem rozšíření techniky Védské meditace. Její síla spočívá v tom, že (prodloužený) víkend strávený „roundováním” je ekvivalent cca 6 měsíců meditování dvakrát denně. Takže za pár dní dopřejete mysli a tělu tolik blahodárných účinků, co jinak za několik měsíců.

Z tohoto kurzu si navíc odnesete novou techniku, kterou můžete samostatně zavést do své praxe, třeba jednou denně nebo jednou týdně.

A co přesně Rounding retreat obnáší? Jedná se o opakování dané sekvence, které se říká round (kolečko) a trvá většinou něco pod hodinu:

Jako příprava k meditaci tu slouží jógová sestava. Nemusíte se vůbec bát, že jste neflexibilní a nezvládnete to – důležité je provést cvik tak, jak dokážeme. Po józe následuje velmi jednoduché dýchací cvičení v rozsahu 3–5 min. Po něm 20 min Védské meditace, jak ji znají účastníci kurzu. A po meditaci pro zažití a vstřebání všeho, co se událo, 10 minut šavásany (jógová poloha ležící mrtvoly).

Retreat má svá specifika a pravidla, která je nutná dodržet:

  • pro co největší efektivitu celý retreat probíhá v uzavřeném prostředí (hotel, resort) – abychom nebyli ničím rušeni a mohli se „dostat co nejhlouběji“,
  • minimální délka je dva celé dny – zpočátku se pomalu dostáváme hlouběji do tichých hladit sebe sama a pak zase musíme pomalu zpět, ani jedna fáze se nedá ošidit, zkrátit nebo přeskočit.
Cena: dle délky a místa akce